enerjisek

Enerji Sektörü

Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına düşen milli gelir veya daha geniş anlamda gayri safi milli hasıla, demir ve çelik üretimi, kentleşme düzeyi gibi göstergelerin yanısıra enerji ölçütü de kullanılmaktadır.

Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yutdışı kaynaklıdır.Son yıllarda artan enerji ihtiyacımız cari açığımızın artmasınada sebep olmaktadır.Bu sebeple yenilebilir ve alternatif enerji üretim yatırımları için çaba sarfetmektedir.

Enerji yatırımlarının gerek ar-ge maliyetleri gerekse ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle istenilen seviyelere ulaşamamaktadır.Yestech ürünleri, tasarım ve üretim maliyetlerinizi azaltarak sektörde daha rekabetçi olmanızı sağlamaktadır.